Ohjelmistosuunnittelu


Onnistuneen ohjelmistoprojektin perusta on hyvä vaatimusmäärittely ja tarpeiden kartoitus. Asiakkaan tarpeisiin vastaava yksilöity ohjelmisto auttaa nostattamaan tuotannon tehokkuutta ja nopeuttamaan toimitusaikoja.

Myös integraatiot eri järjestelmien välillä tehostavat toimintaa ja vapauttavat resursseja muuhun käyttöön, kun toistuvat ja samanlaisena pysyvät tehtävät on automatisoitu. Esimerkiksi laskutusaineiston siirto tuotannonohjausjärjestelmästä laskutusjärjestelmään on yleensä paljon käsityötä vaativaa, mutta joka useimmissa tapauksissa voidaan automatisoida. Tällöin myös virheiden mahdollisuus pienenee ja laskutus nopeutuu.

Koodauskuva1